Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů na webu www.zrnkova.cz.

Kdo jsme

Provozovatelem je: Lukáš Krechler, Mutěnická 4124/3, 628 00, Brno – Židenice, IČ: 04080742, fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 14.05.2015, eviduje: Magistrát města Brna.

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a chráníme v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, známé také jako General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“), jakož i další relevantní právní předpisy platné a účinné na území České republiky. Při zohlednění stavu technických možností a ekonomické únosnosti uplatňujeme všechna opatření potřebná pro zajištění bezpečnosti osobních údajů.

S kým sdílíme vaše údaje

Informace získané aktivitami návštěvníků webu jsou zpracovávány a sdíleny s těmito subjekty:

 • poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

Jsme správcem osobních údajů, osobní údaje mohou být zpracovávány i dalšími zpracovateli za účelem služeb souvisejících s nákupem zboží ale vždy v rozsahu daným účelem. Těmito příjemci mohou být externí přepravci, zajišťující dopravu objednaného zboží.

Zásady zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme v duchu principů a zásad vyplývajících z obecného nařízení EU k ochraně osobních údajů, a uplatňujeme základní principy zpracování osobních údajů:

 • zákonnost, korektnost a transparentnost zpracování,
 • účelové omezení shromažďování pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely,
 • minimalizace údajů způsobem přiměřenosti, relevantnosti a omezení zpracování na nezbytně nutný rozsah ve vztahu k účelu zpracování,
 • přesnost ve zpracování údajů přijetím veškerých rozumných opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné, s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny,
 • omezení uložení osobních údajů ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány, a to za předpokladu provedení příslušných technických a organizačních opatření požadovaných nařízením s cílem zaručit práva a svobody subjektu údajů,
 • integrita a důvěrnost osobních údajů zpracovávaných způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením,
 • odpovědnost za zpracování a schopnost doložit soulad s Nařízením.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud máte účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavíme dočasné cookie pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Další cookies vytváří a používá služba Google Analytics pro měření návštěvnosti s expirací 2 roky.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Analytika

Používáme službu Google Analytics, která monitoruje návštěvy stránek a ukládá tato anonymní data. Na jejich základě nelze určit konkrétní osobu.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Anonymní data služby Google Analytics se uchovávají po dobu maximálně 2 let.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Osobní údaje Kupujícího zpracováváme v elektronické nebo tištěné podobě a uchováváme je po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování, tj. po dobu trvání Smlouvy a dále po dobu 3 let ode dne ukončení Smlouvy, není-li platnými právními předpisy stanovená delší doba.

Jaká máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentář, máte následující práva:

 1. právo požadovat přístup ke svým osobním údajům,
 2. právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů,
 3. právo na omezení zpracování svých osobních údajů,
 4. právo na přenositelnost svých osobních údajů,
 5. právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů,
 6. právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

Jak chráníme vaše osobní údaje

Web www.zrnkova.cz má nainstalován SSL certifikát Let’s Encrypt, který veškerou komunikaci šifruje.

Kontaktní údaje

Lukáš Krechler – info@repasovanekavovary.cz | +420 737 645 973